Vishengels

Lees meer

Visvakantie

Lees meer

Regels

Lees meer

Visplekken

Lees meer

Vis wedstrijden

Vissers, zowel recreatief of sportvissers kunnen deelnemen aan verschillende wedstrijden in binnen- en buitenland. Indeling voor de wedstrijden gebeurt aan de hand van leeftijd. Men kan meedoen aan de verschillende viswedstrijden vanaf 10 jaar. Voor bepaalde wedstrijden worden tijdens reguliere wedstrijden selecties gehouden. Ook voor vrouwen en senioren is het meedoen aan viswedstrijden geen probleem.

Binnenland

In Nederland worden er per jaar veel viswedstrijden gehouden op veel plaatsen. Voor iedereen is het mogelijk om hieraan deel te nemen. De periode dat deze wedstrijden gehouden worden is van ongeveer maart tot november. Op de site van Sportvisserij Nederland valt een compleet overzicht te vinden van alle wedstrijden waaraan deelgenomen kan worden. Deelname is mogelijk voor kinderen, dames en heren. Jong en oud kunnen ingedeeld worden in diverse wedstrijden. Nederland beschikt over een uitgebreide competitie als het om vissen gaat.

Buitenland

In het buitenland worden ook diverse viswedstrijden georganiseerd waaraan deelgenomen kan worden. Om deel te nemen aan bijvoorbeeld Europese Kampioenschappen of Wereld Kampioenschappen dient men geselecteerd te worden uit nationale wedstrijden. Ook deze selectie is aan regels gebonden. Onder meer telt het gewicht van de vangst en dit kan soms doorslaggevend zijn. Deelname aan EK of WK kan op verschillende vissoorten en kunnen op veel plekken ter wereld gehouden worden.

Verenigingswedstrijden

Naast de landelijke en de internationale wedstrijden is het ook mogelijk om als lid van een vereniging aan wedstrijden deel te nemen. Deze wedstrijden worden dan gehouden tussen verenigingen onderling. Ook hiervoor beschikt de Sportvisserij Nederland over een uitgebreide agenda. Het wedstrijdseizoen loopt van april tot en met november.

Toernooien

In onderstaand schema zijn de internationale wedstrijden te vinden. Wij hebben een onderscheid gemaakt tussen de zoetwatervissen wedstrijden en de toernooien voor de boot- en kustvissen. Hierbij hebben wij niet allee
Lees meer...

Nederlandse vissers

Natuurlijk hebben wij in Nederland ook een aantal eigen bekende vissers. Zij geven allerlei workshops die je kunt boeken! En zullen jou dat de kneepjes van het vak bij brengen zodat jij echte grote vissen ka
Lees meer...